Украинский союз инженеров-взрывников
Вход

Новости Уважаемые коллеги!

12 февраля 2016 года в Кривом Роге состоялось очередное заседание Правления Союза. На нём были подведены итоги работы за 2015 год и рассмотрены текущие вопросы деятельности нашей организации.

По результатам анализа оплаты членских взносов Правление вынесло решение об исключении из УСИВ ЧАО «ДФДК» и ГП «ГПИ»Кривбасспроект», а также нескольких физических лиц, за систематическую неуплату ежегодных членских взносов согласно Уставу.

Мы приносим свои искренние извинения за несостоявшееся в прошлом году по объективным причинам Общее собрание. Правлением принято решение провести Общее отчётно-выборное собрание в период с мая по июль 2016 г. О точной дате и месте проведения вы будете оповещены заблаговременно.


Наказом Держгірпромнагляду України від 11.11.2013 р. № 165 з метою розгляду пропозицій щодо основних напрямів діяльності у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення та їх реалізації утворено консультативно-дорадчий орган Міжвідомчу раду з вибухової справи при Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (далі- Міжвідомча рада). Цим же наказом було затверджено персональний склад Міжвідомчої ради з 28 осіб, 14 з яких є членами Української спілки інженерів-підривників, а саме:

Іщенко Микола Іванович – Президент УСІП, директор гірничодобувного дивізіону ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ»;

Бежевець Володимир Петрович – директор ПрАТ «Західукрвибухпром»;

Биков Євген Костянтинович – головний інженер ПрАТ ПІІ «Інтервибухпром»;

Вознюк Валерій Мефодійович – голова правління ВАТ «Укрвибухбуд»;

Войцехівський Валерій Адольфович – голова правління ПрАТ «Промвибух»;

Єфремов Ернест Іванович – завідувач відділу механіки вибуху гірських порід Інституту геотехнічної механіки ім.. М.С.Полякова Національної академії наук України;

Калякін Станіслав Олександрович – Донецький національний технічний університет;

Махоня Іван Васильович – заступник генерального директора з буровибухових робіт ТОВ «Юнігран»;

Монаков Валентин Федорович – голова правління ПАТ «ПВП»Кривбасвибухпром»;

Римарчук Борис Іванович – Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»;

Чебенко Валерій Миколайович – завідувач кафедри «Безпека життєдіяльності» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Шевченко Сергій Васильович – заступник технічного директора-начальник технічного відділу ВАТ «Південний ГЗК»;

Шиман Леонід Миколайович – генеральний директор ДП «НВО»Павлоградський хімічний завод»;

Щербань Володимир Валентинович – директор Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів.

06 грудня 2013року відбулось перше засідання Міжвідомчої ради, на якому було представлено новий склад, затверджено Положення про Міжвідомчу раду та визначено робочу групу для контролю за реалізацією пропозицій щодо основних напрямів діяльності у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення та підготовки питань на засідання.

Основними завданнями Міжвідомчої ради є:

  • визначення пріоритетних напрямків використання енергії вибуху для підвищення рівня промислової та екологічної безпеки у сфері поводження з вибуховими матеріалами;

  • підготовка пропозицій щодо вдосконалення вибухової справи та здійснення заходів, спрямованих на усунення причин аварій і травматизму при підривних роботах і роботах з вибуховими матеріалами, забезпечення збереження вибухових матеріалів:

  • розгляд питань розроблення нових видів вибухових матеріалів, а також безпечних технологій їх використання:

  • узагальнення та поширення досвіду з удосконалення техніки та технології підривних робіт, виробництва вибухових речовин, у тому числі на підприємствах, що проводять підривні роботи.